Délka videa: 11:18

Seminár Kreativita s Draganom Vujovicom a Markom Dzirasom sa uskutoční v Bratislave v dvoch termínoch
– 11. 5. 2014
– 27. 7. 2014

Max. počet účastníkov 150.

Registrácie na stránke: http://seminare.vesele-veci.sk/kreativita/