Série: Divadlo Kampa. | Délka videa: 02:43:13

Poutavé vyprávění Jaroslava Duška a jeho hostů s besedou s diváky.
Tenotkrát je hostem Tecciztemoc Cozcacuahutli, muž medicíny z
linie aztécko-toltécké spirituální a rodinné tradice posvátného tance, zpěvů a umění. Jeho umělecká tvorba se prolíná se šamanským nazíráním světa a jeho díla nesou odkaz předků dávného Mexika. Vypráví o posvátných elementech, o vztahu člověka a přírody, živých bytostí a kosmu.