Série: metalearning_cz. | Délka videa: 04:03

Pokračujeme v hodnotách, tentokrát odstraníme ceníky a zkusíme se zamyslet nad hodnotou dle svých měřítek. Nezapomeň, není to jen finanční věc, je potřeba lidem také sdělit, proč vidíš hodnotu jinak než oni …

Můj Instagram: https://instagram.com/janhovad/

Individuální vedení: https://metalearning.cz

****************** PROJEKTY **********************

https://prectime.cz – Anglicky, německy či španělsky za 3 měsíce, online.

https://bettermind.cz – Techniky na zvládání stresu, úzkostí, depresí, online.

******** SPLIT bonusy v P2P ************

http://bit.ly/2E3EeWU – Mintos p2p investice 12+%

http://bit.ly/2Veexsp – Crowdestate 12 – 18 %

http://bit.ly/2JwOhHH – Grupeer 12 %

https://c.trackmytarget.com/crljur – Robocash 13%