Délka videa: 01:11:58

Jedinečný Mark Džirasa na téma bohatství a mentalita hojnosti

Mark Dzirasa na FB: https://www.fb.com/MarkDzirasa

Naše stránka na FB: https://www.fb.com/OsobniRozvoj22